Snovi info logo i lovac na loše snove

Glagoljica

Aplikacija Glagoljica - latinica pretvara latinicu u glagoljicu. Također ova aplikacija je jedina koja brojeve pretvara u glagoljični brojčani zapis kako se to nekada pisalo.  Brojevi na glagoljici se pišu također slovnim znakovima ali se pored njih ili iznad slova postavljaju oznake broja. 

Facebook stranica Dobri snovi

 

Prijava odjava